Něco z historie našeho klubu 

 

Vítáme vás na našich webových stránkach Senior klubu Ivančice.

 
 
Vážení přátelé,
 
     rádi bychom Vás seznámili s našim klubem seniorů. Senior klub Ivančice je o.s. nezisková organizace, která v roce 2014 oslaví své 25. výročí od jeho založení. Během těchto let prošlo naším klubem přes 300 členů. V současnosti je nás 93 seniorů. Věkové rozmezí je od 54 let do 91 let. Převažují ženy. Našimi členy jsou též  občané s přilehlých obcí Budkovice, Řeznovice a Moravské Bránice.
     Zhruba polovinu roku  se klub na našich pravidelných setkáních, mimo jiné věnuje i besedám. Na besedy s námi přichází představitelé MěÚ, lékaři, policisté, hasiči, včelaři a ještě celá řada pracovníků z jiných organizací. Jejich besedy jsou velice zajímavé a poučné. Jsme rádi, za jejich pěkný přístup k nám starším. Naše spolupráce též směřuje do SVČ, kde jsme pomáhali při zajišťování akcí Bambiriáda a Pohádkový les. Zde jsme měli i výstavku prací našich členů.
     Velmi zajímavé jsou i vycházky za zajímavostmi města Brna. Občas také navštívíme výstavy v Památníku A.Muchy v našem městě. V našem programu rovněž nechyběla ani exkurze. Příjemná jsou i malá posezení našich členů. Od května do září se věnujeme cestování formou poznávacích zájezdů po naší vlasti. Jsou v tom zahrnuty hrady, zámky, přírodní arboreta, ZOO a také výstavky v zahradnictví. Zájezdy jsou vždy pečlivě připraveny a ve většině případů s průvodcem.
     Na své členy nezapomínáme ani při jejich narozeninách a jmeninách. K přáníčku si vyslechnou i z ČR Brno pěknou písničku. Celou činnost našeho klubu máme zachycenou  v pěti kronikách a dvou albech.
     Na posledním posezení v roce se scházíme v Kině Réna, kde si promítneme naše zájezdy a zavzpomínáme na uplynulý rok.

 

Tak to je jen malý průřez naší činností..